Page 1 Image 4

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

PROGRAM

Program Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA

NUMER I TYTUŁ PROJEKTU

INT65
Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza

Page 1 Image 11

Dofinansowano ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego

PARTNER WIODĄCY

Page 1 Image 8

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ulica Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, Polska

Instytucja kultury współprowadzona przez

Page 1 Image 9 copy

Page 1 Image 10
Page 1 Image 11

 

PARTNER

Page 1 Image 6

Pommersches Landesmuseum
Rakower Straße 9, 7489 Greifswald, Deutschland

Institutionell gefördert durch

Page 1 Image 2

Page 1 Image 3
Page 1 Image 1

OKRES REALIZACJI

Projekt jest realizowany w latach
2018-2022

REZULTATY PROJEKTU

W ramach projektu m.in. zrealizowano cztery wystawy stałe dotyczące historii Pomorza w dwóch muzeach - Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Pomorza w Greifswaldzie, opracowano do nich publikacje (katalogi, przewodniki, zeszyty edukacyjne) i przygotowano internetowe strony informacyjne.